Som nevnt i en tidligere artikkel, er ikke en 360 graders feedback til for å måle den ansattes prestasjoner. Men hva er da formålet med denne typen evaluering?

Utvikling. Formålet med denne utviklingen er å oppmuntre dine medarbeidere til videre vekst, og til å til slutt å oppnå sitt fulle potensial innenfor din bedrift.

Med innsikt fra en 360 graders feedback-undersøkelse vil dine medarbeidere få:

    1. Økt selvforståelse, som anses som å være en av de viktigste fordelene ved en 360-graders tilbakemelding. Dine medarbeidere får en omfattende rapport som inneholder både styrker og forbedringsområder. Dette gir innsikt i medarbeiderens atferd, samt innsikt i hvordan de oppfattes av kolleger og ledere.
    2. Økt selvforståelse, som anses som å være en av de viktigste fordelene ved en 360-graders tilbakemelding. Dine medarbeidere får en omfattende rapport som inneholder både styrker og forbedringsområder. Dette gir innsikt i medarbeiderens atferd, samt innsikt i hvordan de oppfattes av kolleger og ledere.
    3. Et balansert overblikk over eksisterende egenskaper og atferd. Grunnet at tilbakemeldingene kommer fra en variert gruppe mennesker som arbeider sammen med den ansatte, vil de være både mer rettferdige og nøyaktige enn dersom det kun er leder eller overordnet som gir tilbakemelding.
    4. En måte å identifisere medarbeiderens sterke sider. Dette er svært viktig i forhold til anerkjennelse, samt medarbeiderens personlige forbedring. Når en medarbeider viser gode evner innenfor et visst område og mottar videre utvikling, vil hun eller han snart utmerke seg i jobben, som igjen vil påvirke din bedrifts effektivitet og suksess. 
    5. Ny innsikt i egen atferd, som kanskje ellers ville gått ubemerket. Ved å avdekke jobbmessige “blindsoner” vil din medarbeider kunne både lære og utvikle seg, samt fortsette å forbedre seg.

Et utgangspunkt i utviklingen av nye ferdigheter og atferd. Dette er en av de viktigste fordelene ved en 360-graders evaluering. Med resultatene vil du og din medarbeider sammen kunne skape en tilpasset utviklingsplan. Dette vil hjelpe din medarbeider å ta kontroll over egen karriere, som igjen vil øke medarbeiderengasjementet.

360 graders feedback

Det er ikke kun medarbeideren som drar nytte av en 360-graders feedback − den gagner hele bedriften. Tilbakemeldingene kan med fordel brukes til organisatorisk vekst; gjennom denne prosessen vil du kunne identifisere og oppmuntre talenter og potensielle ledere. Dette er medarbeidere som kan gå over til høyere stillinger og tilegne seg nye ferdigheter som til slutt vil gi din bedrift et sterkt konkurransefortrinn. Når du bruker et 360-graders spørreskjema på en effektiv og riktig måte, vil du kunne redusere gjennomtrekk av ansatte, og dine medarbeidere vil gjenkjenne din innsats innenfor opplæring og utviklingsmuligheter; som vil resultere i forbedret motivasjon, økt produktivitet og høyere medarbeidertilfredshet.


Gjennomfør 360 graders feedback (360 evaluering) med Netigate

Er du bevisst på dine egne og dine medarbeideres styrker og svakheter? Hvis ikke, er det vanskelig å vite hva som skal til for å utvikle virksomheten. Med Netigate får du tilgang til relevant informasjon om medarbeideropplevelse og 360 graders lederevaluering, samt temaer knyttet til kundetilfredshet. Vi hjelper deg med undersøkelser som for eksempel 360 graders feedback og eNPS.

Du kan kontakte oss når som helst via dette kontaktskjemaet eller starte din kostnadsfrie prøveperiode i dag.