En 360 graders vurdering er ikke for å måle en enkelt leder eller medarbeiders prestasjoner. Så hva er egentlig formålet med denne typen evalueringer? Jo, utvikling! Og hensikten med denne utviklingen er å stimulere dine medarbeidere til videre vekst, for å til slutt nå sitt fulle potensiale i organisasjonen din.

Medarbeider som gjennomfører en 360 graders vurdering

Hva menes med 360 graders vurdering?

En 360 graders vurdering er en feedbackmetode som for det meste benyttes til å evaluere medarbeidere i eller på vei inn i lederposisjoner. De er likevel ikke noe i veien for å benytte dette ved evalueringer av alle typer medarbeiderteam. Dessuten er det en rekke organisasjoner som beveger seg bort fra tradisjonelle hierarki-system innen lederskap.

Standardtilnærmingen for en intern 360 graders vurdering er at den medarbeideren som evalueres, blir vurdert av sine ledere, ledere på samme nivå og de som rapporterer direkte til dem. Dessuten skal vedkommende gjøre en egenvurdering. Noen ganger vil det også være aktuelt å innhente ekstern evaluering fra for eksempel kunder og leverandører.

360 graders vurdering er et verdifullt utviklingsverktøy som kan gi et helhetlig perspektiv på en leders prestasjoner, styrker og forbedringsområder – og gjøre en enorm forskjell i organisasjonen.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Med innsikt fra en 360 ledervurdering får medarbeiderne:

  1. Økt selvbevissthet, som anses som å være en av de viktigste fordelene ved en 360 graders vurdering. Medarbeiderne mottar en omfattende rapport som inneholder både styrker og forbedringsområder. Dette gir innblikk i vedkommendes atferd, samt innsikt i hvordan de oppfattes av sine kolleger og ledere.
  2. Et balansert og nyansert bilde av deres nåværende ferdigheter og atferd. Fordi tilbakemeldingen kommer fra en rekke personer som arbeider sammen med medarbeideren, er den mer rettferdig og nøyaktig enn om bare vedkommendes leder hadde noe å si i saken.
  3. En forutsetning for å identifisere egne styrker. Dette er svært viktig for anerkjennelse, så vel som for medarbeiderens personlige utvikling. Når en person viser styrke på et bestemt område, og får ytterligere utvikling, vil vedkommende snart utmerke seg i jobben. Og som igjen vil påvirke virksomhetens effektivitet og fremgang.
  4. En ny innsikt i egen atferd som de kanskje ikke har lagt merke til selv. Ved å avdekke eventuelle blindsoner, vil medarbeideren kunne lære og utvikle seg, for på den måten fortsette å forbedre seg
  5. Et godt utgangspunkt for å utvikle nye ferdigheter og atferd. Dette er trolig den viktigste fordelen med en 360 graders vurdering. Med resultatene lager du, sammen med medarbeideren din, en skreddersydd utviklingsplan. Dette bidrar til at medarbeideren tar kontroll over sin karrierevei, noe som øker medarbeiderengasjementet.

Last ned vår e-bok: 360 graders feedback – Hvorfor lederfeedback er viktig


Eksempelspørsmål fra Netigates verktøy om 360 graders vurdering

Hvorfor denne type feedback er så viktig

Det er ikke kun medarbeideren som drar nytte av en medarbeiderundersøkelse med en god 360 feedback software − det gagner hele organisasjonen. Tilbakemeldingene kan med fordel brukes til organisatorisk vekst, og gjennom denne prosessen vil du kunne identifisere og oppmuntre talenter og potensielle ledere. Dette er medarbeidere som kan gå over til høyere stillinger og tilegne seg nye ferdigheter som til slutt vil gi din bedrift et sterkt konkurransefortrinn. Når du bruker et 360-graders spørreskjema på en effektiv og riktig måte, og med gode 360 feedback spørsmål, vil du kunne redusere turnover. I tillegg vil medarbeiderne se din innsats innenfor opplæring og utviklingsmuligheter. Dette vil igjen resultere i forbedret motivasjon, økt produktivitet og høyere medarbeidertilfredshet.

Med Netigates nye verktøy – tekstanalyse – vil du dessuten kunne hente ut svært verdifull innsikt fra åpne tekstsvar. Verktøyet går gjennom og sorterer tekst på en rask og effektiv måte ved hjelp av kunstig intelligens, og letter deg for mange timers manuelt sorteringsarbeid. Dette innebærer at du i tillegg til vurderinger fra lukkede spørsmål i din 360 graders vurdering, også kan gjennomføre en sentimentanalyse av svarene.


Gjennomfør 360 graders vurdering med Netigates pakkeløsning

Er du bevisst på dine egne og dine medarbeideres styrker og svakheter? Ikke? Da er det vanskelig å vite hva som skal til for å utvikle virksomheten. Med Netigate får du tilgang til relevant informasjon om medarbeideropplevelse, 360 graders lederevaluering og eNPS.

Netigate tilbyr en unik pakkeløsning som inneholder alt du trenger får å gjennomføre en vellykket 360 graders vurdering. Mer enn 30 interne eksperter, kombinert med en kraftig og svært brukervennlig undersøkelsesplattform, tilbyr vi deg den perfekte blandingen av teknisk og menneskelig ekspertise i vår pakkeløsning 360° feedback service.

Du kan kontakte oss når som helst via dette kontaktskjemaet eller starte din kostnadsfrie prøveperiode i dag.