De fleste ledere gjennomfører en vurdering av alle sine ansatte hvert år. Også ledere blir vurdert av sine overordnede igjen. Du gjennomgår sikkert selv disse vurderingene jevnlig og er kjent med konseptet. Denne årlige gjennomgangen omfatter som regel tilbakemeldinger fra ett enkelt perspektiv; arbeidsgiveren. Konvensjonelle jobbintervjuer fokuserer hovedsakelig på den ansattes arbeidsprestasjoner, og lite annet utover dette. En 360 graders evaluering, derimot, gjennomgår ikke dine arbeidsprestasjoner; den gjennomgår deg. Dette tilbakemeldingsverktøyet er utviklet for å hjelpe ledere, direktører, resepsjonister og lagerarbeidere å utvikle og forbedre sine profesjonelle ferdigheter. Konseptet med en 360 graders evaluering er svært personlig – og derfor også svært kraftig.

360 graders evaluering – en person ser utover byen.

I en 360 graders evalueringvil du motta synspunkter fra 8 – 12 forskjellige personer; blant andre dine ledere, kollegaer og underordnede. Disse synspunktene vil omfatte din evne til lagarbeid, kommunikasjon, ledelse og styring. Dine anmeldere bes om å rangere en rekke 360-gradersspørsmål vedrørende dine profesjonelle ferdigheter og påvirkning ved teamarbeid. Målet er å samle tilbakemeldinger som hjelper deg å forbedre og utvikle deg selv. Spørsmålene som stilles til dine underordnede vil naturligvis være annerledes enn de som stilles dine ledere, grunnet deres forskjellige relasjon til deg.

Hva slags spørsmål stilles i en 360-graders- undersøkelse? Generelt sett dekker spørsmålene områder som:

  • Ledelse: viser medarbeideren evne til ledelse? Dersom ja, hvordan bidrar hun/han positivt med lederskapet? Dersom ikke, hva kan forbedres?
  • Mellommenneskelige ferdigheter: hvilke mellommenneskelige ferdigheter vises ved teamarbeid? Finnes det utfordringer ved å samarbeid med andre? Hvordan kan ferdighetene innenfor relasjonsbygging forbedres?
  • Problemløsning: blir problemene løst på en effektiv måte? Hvilke ferdigheter finnes, og hvor trengs det forbedringer?
  • Motivasjon: oppleves medarbeideren som motivert av arbeidsoppgaver og -relasjoner? Støtes det på utfordringer som mangel på motivasjon hos medarbeideren?
  • Effektivitet: er arbeidsmetodene og -tilnærmingene effektive nok? Hvor trengs det forbedring?

Dette er kun forslag til spørsmål du kan bruke til å forberede din egen 360 graders evaluering. Når spørsmålene formuleres på en måte som understøtter relevante svar vil du lettere kunne gi tilbakemeldinger til medarbeideren som vurderes. Når flere synspunkter kombineres vil du få balanserte tilbakemeldinger som skaper et tydelig bilde for deg om atferd, ferdigheter og påvirkning. Den nyvunne innsikten er verdifull nok alene, men den beste 360-gradersundersøkelsen kombinerer dine tilbakemeldinger med dine personlige og profesjonelle ferdigheter for å skape et veikart for din fremtidige utdanning og selvutvikling.

 

Her kan du lese mer om 360 graders undersøkelser.