Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Kundene berømmer Netigates brukervennlighet og kundeservice

17. januar 2019

Etter en analyse av resultatene, skiller Netigate seg ut i flere kategorier – spesielt når det kommer til kundestøtte og brukervennlighet. Kundene satte også pris på plattformens mulighet til å levere raske resultater, samt de fleksible alternativene for å lage undersøkelser. Totalt sett hadde mer enn 4 av 5 respondenter en “veldig positiv” oppfatning av Netigate som merkevare.

Brukervennlighet scorer høyt hos kundene

“Resultatene fra undersøkelsen viser at Netigate tilfredsstiller kundenes behov for en brukervennlig feedback-plattform som gir konkret feedback det kan handles etter”, sier Sakarias Fasth, Business Development Manager i Netigate. “Selv om det er gledelig å få denne typen av positive tilbakemeldinger, identifiserte vi også flere områder vi kan gjøre forbedringer i 2019”.

En hyllest til Customer Success-avdelingen

Netigates Customer Success-team ble gjennomgående fremhevet for sin vennlighet og hjelpsomhet i resultatene av undersøkelsen. 87 % av respondentene svarte at opplevelsen av Customer Success var “meget positiv”. Og 83 % sa at de hadde hatt lignende opplevelse med sin kontaktperson hos Netigate.
Dette stemmer godt overens med Customer Success-teamets Net Promoter Score (NPS) på 72.
Blant de spurte fantes det beslutningstakere, administratorer og personer uten beslutningsansvar. Spesielt beslutningstakerne vurderte sin erfaring med en bestemt kontaktperson hos Netigate til å være veldig positiv.

Press & Media

Nathalie Taub
Nathalie Taub, Marketing Director
nathalie.taub@netigate.se
 +46 (0)76-308 47 94    LinkedIn