Det finnes sikkert like mange definisjoner på hva en god leder er som det finnes selskaper der ute. Lederstillinger er ofte en svært ettertraktet posisjon, men å sitte i førersetet av en bedrift er ikke en smal sak. Det innebærer et enormt ansvar, og forventningene til å prestere vil bare fortsette å øke. Med et stadig økende press på dagens arbeidsstyrke så bærer lederen den tyngste byrden. Og med tanke på lederens store innvirkning på foretakets generelle prestasjon, så er en av de viktigste rollene til lederen å øke medarbeiderengasjement.

Som Bill Gates konstaterte for flere år siden: “Når vi ser inn i det neste århundret, så vil det være ledere som vil styrke andre.”

Men hvordan kan ledere i dag sikre medarbeidertilfredshet? Vi har laget en liste over ulike atferder som har vist seg å være grunnleggende for å forbedre medarbeiderengasjement:

1. Gi de ansatte muligheter til å vokse og ta på seg nye ansvar.

Ifølge Institute of Employment Studies så er dette den sterkeste drivkraften bak medarbeiderengasjement. Det gir de ansatte følelse av anerkjennelse og mulighet til å utvikle sine styrker. Men for å vite hva de bør jobbe med for å forbedre viktige ferdigheter så krever det klar og pågående dialog med lederen som inneholder tilbakemeldinger, og kanskje til og med utvikling av karriereplan. Å diskutere og implentere effektive opplæringsmetoder gir fordeler for både organisasjonen og for individet.

En god leder skaper tilfredse medarbeidere

2. En god leder setter klare forventninger

Det viser seg at ansatte må se rollen sin i relasjon til organisasjonens mål for at de skal føle seg motiverte. “Hvordan du hjelper oss å lykkes” må stå i linje med de generelle målene og strategiene, samt foretakets misjon og visjon.

Med ulike ytelsesindikatorer (KPIer) så kan en god leder hjelpe sine ansatte å fokusere på hva som forventes av dem. Det bidrar til følelse av trygghet og følelsen av at de kan bidra og utgjøre en forskjell. Det er dog viktig at individets mål er realistiske.

3. Oppfordre til selvstendighet og forenkle med effektive ressurser

Å detaljstyre teamet sitt, også kalt micromanagement, oppfattes som frustrerende, umotiverende og har en klar negativ virkning på medarbeiderengasjement.

Derimot finnes det studier som viser at økt selvstendighet i arbeidet kan bli knyttet til medarbeidertilfredshet, som fører til høyere antall ansatte som forblir i selskapet.
Selvstendighet og ansvarsfølelse går hånd i hånd, som igjen setter individets rolle i et større perspektiv. For å motvirke utmattelse og frustrasjon så er det viktig å sikre at de ansatte har tilgang til de ressursene som kreves for å muliggjøre og optimere effektivt arbeid.

4. En god leder belønner og feirer prestasjoner sammen

Det er helt naturlig at belønning fører til økt motivasjon. Det finnes studier som bekrefter at anerkjennelse har en sterk virkning på produktiviteten. Mer enn 35% av ansatte anser mangel på anerkjennelse som en grunn til at de er mindre produktive og noe som øker sjansene for at de vil forlate selskapet.

Anerkjennelse av ansatte lønner seg i lengden, og derfor bør et av de viktigste aspektene av lederskap være å belønne de ansatte og feire prestasjoner sammen. Det passer seg kanskje ikke for alle posisjoner, men å gi insentiver for høy ytelse vil motivere ansatte til å gi det lille ekstra.

5. Bygg et sterkt forhold med bra kommunikasjon

God kommunikasjon er kjempeviktig for alle slags forhold, og det samme gjelder for forholdet mellom ledelse og ansatte. Som det blir understreket i Engagement Toolkit for Managers and Leaders av Harvard: for å sikre god produktivitet til daglig så må alle hinder til fremgang fjernes.

Det er klart at om man ønsker å styrke forholdet mellom en god leder og ansatte så må feedback fungere begge veier. Foruten å ha en direkte dialog med de ansatte så må det også finnes muligheter til å samle inn anonym feedback.

Spørreundersøkelser kan hjelpe deg å sette alle bitene på plass for å se hvor det virkelig trengs endringer. Du kan samle inn disse dataene på ulike måter – for eksempel gjennom en 360 graders evaluering, eller med kontinuerlige pulsundersøkelser for medarbeidere. Om du er usikker på hvilken, eller hvilke, metoder som skulle passe best for din bedrift, nøl ikke med å kontakte en av våre eksperter.