Bedriften går strålende og dine ansatte er en gruppe engasjerte, talentfulle individer som er stolte av å jobbe for deg, og som alltid kommer på jobb på mandags morgen med et smil om munnen. Medarbeiderengasjementsundersøkelser kan hjelpe deg å kartlegge dette.

Brenner dine ansatte for jobben?

Illustrasjon på medarbeiderengasjementsundersøkelser

Er dette tilfellet hos deg? I så fall fortjener du en stor gratulasjon! Men dersom ikke alt i ovenstående hypotese stemmer med virkeligheten, bør du vurdere følgende:

Når undersøkte du sist hvor engasjerte dine ansatte egentlig er? Når visste du med sikkerhet at dine ansattes smil ikke bare var en måte å dekke over hverdagens kjedsomhet på? Er det på tide å gjennomføre noen medarbeiderengasjementsundersøkelser?

Et av dagens viktigste konkurransefortrinn i forretningsverdenen er nettopp å «engasjere folk godt». Men hva er egentlig medarbeiderengasjement (Employee Engagement)? En god definisjon er eksempelet under, skrevet av Kevin Kruse:

«Det vil si at den engasjerte dataprogrammereren jobber overtid når det trengs, uten å bli spurt. Det vil si at den engasjerte butikkmedarbeideren plukker opp søppelet fra butikkgulvet, selv om sjefen ikke er der. Det vil si at sikkerhetsvakten på flyplassen inspiserer en mistenksom koffert, selv om det er skiftets siste koffert.»

Medarbeiderengasjementundersøkelser kan inneholde flere synspunkter man sier seg enig eller uenig i. Det virker kanskje som en enkel oppgave, men det er en vesentlig en. Høyt engasjerte ansatte resulterer i større fortjeneste for bedriften.

Hva du bør spørre om i medarbeiderengasjementsundersøkelser

Det er allerede blitt nevnt at man kan bruke påstander/utsagn for å måle medarbeidernes engasjement. Man kan for eksempel bruke NPS-inspirerte «Jeg ville anbefalt denne arbeidsplassen til mine venner og bekjente» eller «min leder tilfører verdi til arbeidet mitt.» Disse spørsmålene er helt greie, men det er visse aspekter som bør vurderes før de legges til i undersøkelsen:

  • Hva skjer dersom min ansattes rangering viser at han/hun IKKE ville anbefalt andre å jobbe for meg? Hvordan håndterer jeg dette?
  • Hva er jeg villig til å forbedre med hensyn til egne metoder og arbeidsmåter, dersom sistnevnte spørsmål får et NEI?

Det er viktig å ikke bare stille spørsmål, men stille dem på en måte som fører til relevante svar, i tillegg til å være villig til å handle ut i fra mulige negative svar. Dette gjør at undersøkelsens struktur er vesentlig.

Dersom du føler at dette er mer enn du kan håndtere og at du ikke har tid til å sørge for at spørsmålene formuleres optimalt, anbefales det å henvende seg til fagfolk underveis. Medarbeiderengasjement spiller en stor rolle i bedriftens − og din − suksess, og bør håndteres riktig!

Netigate tilbyr en nettbasert plattform med enkle metoder for å samle inn og få overblikk over medarbeiderengasjement. Med over 2000 selskaper i 30 forskjellige land som brukere av Netigates tjenester, kan du være trygg på at du velger rett!