onboarding Netigate Norway

Medarbeideronboarding er kanskje et langt og vanskelig ord. Men vet du hva nyansatte tenker om din bedrift? Du tror kanskje du vet… men gjør du egentlig det? Hva om du enkelt kunne finne ut hvilke førsteinntrykk nye medarbeideres har etter deres første arbeidsdager i jobben, og bruke denne informasjonen til å skape de beste forutsetningene for at de skal trives?

Det blir mer og mer viktigere for de ansatte å føle en tilhørighet til bedriften de arbeider i. Jo hurtigere de nye medarbeiderne tar del i bedriftskulturen, jo raskere vil deres prestasjoner og produktivitet øke. Virkningen er velkjent: tiden det tar å bidra reduseres og de nyansatte er mer produktive i følge Taleo; et selskap innen administrasjonsløsninger. Det er således avgjørende for bedrifter å kontinuerlig utvikle og forbedre sin onboardingprosess for å beholde medarbeiderne og øke nyansattes prestasjoner.

Medarbeideronboarding er en investering, men det gir også grunnlag for langvarige forhold mellom arbeidsgiver og de nye medarbeiderne. Fra dag én er det viktig å støtte medarbeiderne og vise hvordan de kan bidra til å nå de overordnede bedriftsmål og beregninger.

Ved å kombinere en sterkt, sammenhengende onboardingprosess med en fokusert og relevant oppstartsundersøkelse, får bedriften bedre innsikt. Dette gjør det mulig for teamene dine å jobbe mer effektivt, og ikke minst gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver for både nåværende og fremtidige ansatte.

Fordeler og struktur av en effektiv prosess for medarbeideronboarding

Fremdeles ikke overbevist? I følge Taleo (se ovenfor), er det flere fordeler ved å analysere og forbedre en bedrifts medarbeideronboarding:

 • Redusere kostnadene vedrørende oppstartsundersøkelser, HR-kostnader, kostnader for lav produksjon eller andre kostnader forårsaket av dårlig onboarding
 • Bedre trivsel og produktivitet
 • Økt lojalitet til bedriften
 • Innsikt om hvordan onboardingprosessen kan forbedres

Når det er på tide å lage eller revidere onboardingprosessen, bør du ta følgende nøkkelpunkt i betraktning. De er foreslått av Dr. Talya N. Bauers artikkel fra 2010; “Onboarding new employees: maximising success”.

 1. Etterlevelse. Sørg for at de nye medarbeidere kjenner til bedriftens grunnleggende retningslinjer og juridiske regler.
 2. Klargjøring. Sørg for at de nyansatte forstår hva som forventes og hvilke oppgaver de er ansvarlig for i sin nye jobb.
 3. Kultur. Formelle regler er absolutt viktige, men det er minst like viktig å informere om de uformelle regler og normer. Disse uformelle reglene blir ofte oversett fordi de er generelt tydelige for de andre i bedriften.
 4. Forbindelse. Opprett et mellommenneskelig forhold til den nye medarbeideren og gi viktig informasjon for å få den nyansatte raskt i gang med å jobbe.

En trinn-for-trinn tidslinje for onboarding av nye medarbeidere

Noen ting å huske på før, under og etter medarbeiderens onboardingprosess:

Før

Arbeidsgivers merkevarebygging. Sørg for å informere og vise bedriftens kjerneverdier til de nye medarbeiderne slik at det knyttes bånd til bedriftens identitet. For å forsikre deg om at de er rett person for jobben, skal du dele disse kjerneverdiene med kandidaten før ansettelsen. Det er også viktig at bedriftens retningslinjer er definert her.

Tilby nettbasert opplæring. Gjennomfør denne delen av introduksjonen før medarbeiderens første arbeidsdag. Den nye medarbeideren blir da mer forberedt fra dag én, og vil lettere og raskere tilpasse seg de nye oppgavene. Dette fører igjen til høyere produktivitet og lettere tilpasning for medarbeideren.

Definer deltakernes roller. En Onboardingprosess involverer flere ulike deltakere; som for eksempel IT- og HR-avdelingen, økonomiavdelingen, kontorledelsen mv. Fastsett alle deltakernes roller i onboardingprosessen for å gjøre oppstartsaktivitetene så effektive som mulig.

Under

Ring og gratuler igjen med den nye jobben – ta en kaffe eller oppfølgingsmøter så snart som mulig etter at tilbudet er signert.

Gi den nyansatte en støttende mentor, samt grunnleggende verktøy og kunnskaper for å komme i gang i sin nye rolle.

Feire den nye medarbeiderens ansettelse og sørg for at han / hun vet at du er glad for å ha et nytt medlem i teamet.

Hold onboardingprosessen i gang i opptil et år for å forsikre deg om at personen føler seg komfortabel og engasjert i selskapet.

Etter

Når en onboardingprosess nærmer seg slutten, er det på tide å begynne forberedelsene for medarbeiderens onboardingundersøkelse. En onboardingundersøkelse måler nyansattes holdninger og erfaringer fra bedriftens rekruttering- og onboardingprosess. Still relevante spørsmål om prosessen og sørg for at medarbeideren mottar nok informasjon til å fullføre undersøkelsen.

Etter å ha innhentet svarene fra undersøkelsen, vil du forhåpentligvis finne ut om det er behov for å beholde eller endre noe i bedriftens onboardingprosess. Fokuser på spørsmålet: “Hvordan kan våre medarbeidere få en enda bedre onboardingopplevelse neste år?” Hold fokus på hovedmålet; nemlig at medarbeideren skal ønske å bli i bedriften – og trives.

Når de nødvendige tilbakemeldingene fra undersøkelsen er på plass, er det på tide å starte arbeidet med eventuelle endringer. Overvei tilbakemeldingene og gjør arbeidsprosessene til en del av bedriftens strategi. Gjør du dette gjort skikkelig, har du lagt grunnlaget for en mer effektiv medarbeideronboarding. Husk at bedriften har utbytte av dette på lang sikt.

Employees during on boarding

Eksempler på spørsmål til en medarbeider onboardingundersøkelse

Netigates onboardingundersøkelse er en blanding av felt for fritekst og påstands-spørsmål. På den måten mottar du så mange tilbakemeldinger som mulig fra de nye medarbeiderne. Netigates vertøy for onboardingundersøkelser er grundig utviklet for å forbedre bedriftens onboardingprosess.

Ranger følgende påstander på en skala fra 1 (Meget uenig) til 5 (Veldig enig):

 • Jeg er fornøyd med støtten ved introduksjonen i bedriften
 • Jeg følte meg velkommen i bedriften
 • Jeg er stolt av å arbeide i bedriften
 • Jeg kan se meg selv arbeide for bedriften ett år fram i tid

Svarene som ligger i den nedre delen av skalaen er de det er viktigst å ta tak i så snart som mulig.

Undersøkelsers styrke til å fange opp viktige tilbakemeldinger

Dette siste trinnet av onboardingprosessen er også et av de viktigste. En onboarding er rett og slett ikke komplett uten en undersøkelse for å evaluere effektiviteten av den.

Med verktøy som Netigates onboardingundersøkelser, kan du som arbeidsgiver finne ut hvordan nyansatte opplever sin oppstartsfase på arbeidsplassen. Dette er viktig for både å sikre at onboardingen gjøres riktig, og for at den nye medarbeideren anonymt kan fortelle om han / hun ikke er fornøyd med innføringen i arbeidet. Hvis ikke, kan du treffe tiltak til forbedringer. Mål hvert trinn av prosessen i undersøkelsen; førsteinntrykk, ansettelsesprosessen, de første dagene på jobb, første uke og måned, og opp til ett år på jobben.

Ulike bedrifter kan ha behov for å utarbeide spørsmål som er skreddersydd til deres bransje. Men uansett sektor, vil en onboardingundersøkelse alltid gi viktig innsikt i medarbeiderens første periode i bedriften. Netigate hjelper deg med å utforme onboardingundersøkelser, spesielt tilpasset din bedrifts behov. Gi oss beskjed om du ønsker å evaluere og forbedre bedriftens onboardingprosess og redusere turnover!