anonym medarbeiderundersøkelse

Årlige undersøkelser om medarbeidertilfredshet er blitt normen i dag i de fleste moderne bedrifter. Det bevises gang på gang at et høyere tilfredshetsnivå fører til høyere produktivitet og innovasjon. Mange bedrifter bruker en generell undersøkelse for å undersøke medarbeidertilfredshet, som de sender ut til alle ansatte på et visst nivå. I de fleste tilfeller vil dette være en anonym medarbeiderundersøkelse – men er dette den beste måten å skaffe tilbakemeldinger på?

Mange ledere støtter de ansattes anonymitet i medarbeiderundersøkelser. Det oppmuntrer til ærlige tilbakemeldinger om arbeidsplassen, uten frykt for negative konsekvenser. For eksempel vil mange føle seg ukomfortable ved å skulle kritisere en leder dersom de vet at lederen det gjelder vil lese tilbakemeldingen.

Er en anonym medarbeiderundersøkelse det beste?

Selv om det unektelig er fordeler ved å benytte en anonym medarbeiderundersøkelse, finnes det også gode argumenter for åpne undersøkelser der besvarelsene kan identifiseres. For det første vil ikke alltid anonyme besvarelser i mindre bedrifter være så anonyme allikevel grunnet at alle jobber med hverandre. Noen besvarelser vil være enkle å identifisere med en bestemt ansatt, som fører til spørsmålet: Hvorfor ikke gjøre undersøkelsen åpen?

I tillegg tar dessverre ikke alle medarbeidere tilfredshetsundersøkelser like alvorlig, da det for noen mest virker som en gimmick fra ledelsen. En navngitt undersøkelse gir en ekstra følelse av ansvarlighet, og de ansatte må tenke grundigere gjennom sine besvarelser, i tillegg til at fristelsen for forhastet kritikk forsvinner.

En annen positiv faktor er at ledelsen får mulighet til å følge opp tilbakemeldinger de mottar. For eksempel kan en undersøkelse avdekke medarbeidere som har utfordringer, og trenger ekstra støtte eller lavere tempo. Et tilfredshetsskjema kan også være kilde til gode forslag til endringer i arbeidsmiljøet eller retningslinjer. Ved å knytte ideen til den ansatte som foreslo den, kan ledelsen involvere opphavsmannen i implementering av ideen, og også gi anerkjennelse ved et vellykket resultat.

Når du står overfor valget mellom en anonym eller ikke-anonym undersøkelsesform, er det til syvende og sist bedriftens gjeldende situasjon som vil være avgjørende. Din endelige beslutning må baseres på din kunnskap om din bestemte bedriftskultur, samt resultatene du ønsker å oppnå.

I begge tilfeller kan Netigate tilby så mye eller så lite hjelp du måtte ønske ved å sette sammen din undersøkelse. Les mer om våre løsninger på https://www.netigate.net/no/medarbeiderundersokelser/maling-av-medarbeidertilfredshet/