Exitundersökning – ett tillfälle att samla viktig information

När en medarbetare avslutar sin anställning, på eget bevåg eller inte, skapar det ett bra tillfälle att samla in viktig information till företaget. Det ger viktig feedback på områden som är bra och områden som behöver utvecklas. Men det finns vissa saker som är bra att tänka på när du utför en exitundersökning.

Fokus på välmående medarbetare hos MediaAnalys

MediaAnalys är ett företag som hjälper sina kunder med internetmarknadsföring. Med tre olika kontor och cirka 65 anställda är det viktigt att ha en samlad bild på hur medarbetare trivs på sitt arbete och därför utför de två gånger per år NMI-undersökningar (Nöjd Medarbetar Index). Resultaten används som underlag till beslut i HR-frågor som kan röra allt från vad personalen tycker om sina arbetsstolar till mer övergripande frågor kring hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Enkäter för att utföra jämställdhetsundersökningar

För att skapa en jämställd arbetsplats där alla känner sig respekterade är det en bra…

Enkäter för att utvärdera chefer

Att utvärdera chefer är ett bra sätt att få underlag som kan användas till feedback…

Enkäter för att undersöka den interna kommunikationen

Att undersöka den interna kommunikationen är ett bra sätt att kartlägga hur den egentligen fungerar.…

Human Resources
Rekryteringsenkäter

Rekryteringsenkäter

Att använda sig av enkäter i rekryteringsarbetet underlättar och effektiviserar hela processen. I resultatet kan…

Enkäter för att kartlägga kompetensutveckling

När medarbetare utvecklar sin kompetens utvecklas också företaget och genom en enkät kan du kartlägga…

Medarbetarrapporten 2010 – vad säger svenska medarbetare?

Medarbetarrapporten 2010 jämfört med 2009 Medarbetarrapporten 2010 visar i generella drag mer optimistiska svar jämfört…