Human Resources
Rekryteringsenkäter

Rekryteringsenkäter

Att använda sig av enkäter i rekryteringsarbetet underlättar och effektiviserar hela processen. I resultatet kan…

Rekryteringsenkäter

Enkäter för att kartlägga kompetensutveckling

När medarbetare utvecklar sin kompetens utvecklas också företaget och genom en enkät kan du kartlägga…

Enkäter för att kartlägga kompetensutveckling

Medarbetarrapporten 2010 – vad säger svenska medarbetare?

Medarbetarrapporten 2010 jämfört med 2009 Medarbetarrapporten 2010 visar i generella drag mer optimistiska svar jämfört…

Medarbetarrapporten 2010 – vad säger svenska medarbetare?