Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Så fungerar Nöjd Medarbetar Index (NMI)

Nöjd Medarbetar Index är ett sätt att få en övergripande uppfattning kring hur nöjda medarbetare är med sin arbetsplats. Metoden bygger på tre frågor som tillsammans är framtagna för att enkelt skådligöra nöjdhet internt på ett sätt som är lätt att mäta och visa upp för medarbetare. Frågorna är framtagna för att de är generella nog att gälla för alla företag och brancher.

Så fungerar Nöjd Medarbetar Index (NMI)

Netigates Medarbetarrapport 2013 – 7270 svenskar tycker till om sin arbetsplats

För sjätte året i rad har vi nu släppt Sveriges största aggregerade medarbetarrapport som bygger på resultaten från Netigates medarbetarundersökning. Resultatet är en sammanställning av resultaten från de 7270 personer fördelade på 62 arbetsplatser runt om i Sverige som utförde Netigates medarbetarundersökning under 2013. Det sammanställda resultatet utgör dels en möjlighet att jämföra det egna företaget med snittet men är också en bra indikator på vad anställda runt om i Sverige tycker om sin arbetsplats. Rapporten visar bland annat att medarbetare vill att chefer ska bli bättre på kommunikation och synlighet, att yngre medarbetare känner sig understimulerade i sina arbetsuppgifter och att den egna arbetsplatsen går allt längre från den ideala. Läs mer och ladda ner hela rapporten här!

Netigates Medarbetarrapport 2013 – 7270 svenskar tycker till om sin arbetsplats

10 tips på hur online enkäter hjälper dig att bli en bättre HR-chef

För att lyckas som HR-chef måste du kunna ditt företag inifrån och ut. Hur den interna kulturen fungerar, hur du får så nöjda medarbetare som möjligt och hur du kan attrahera nya talanger. För att samla denna viktiga information kan du fråga dem var och en personligen. Men det tar tid och hur ärliga kommer de att vara med sina åsikter? Här är våra 10 bästa tips på hur du med enkäter snabbt och enkelt samlar information som hjälper dig att fatta de bästa HR besluten.

10 tips på hur online enkäter hjälper dig att bli en bättre HR-chef

Exitundersökning – ett tillfälle att samla viktig information

När en medarbetare avslutar sin anställning, på eget bevåg eller inte, skapar det ett bra tillfälle att samla in viktig information till företaget. Det ger viktig feedback på områden som är bra och områden som behöver utvecklas. Men det finns vissa saker som är bra att tänka på när du utför en exitundersökning.

Exitundersökning – ett tillfälle att samla viktig information

Fokus på välmående medarbetare hos MediaAnalys

MediaAnalys är ett företag som hjälper sina kunder med internetmarknadsföring. Med tre olika kontor och cirka 65 anställda är det viktigt att ha en samlad bild på hur medarbetare trivs på sitt arbete och därför utför de två gånger per år NMI-undersökningar (Nöjd Medarbetar Index). Resultaten används som underlag till beslut i HR-frågor som kan röra allt från vad personalen tycker om sina arbetsstolar till mer övergripande frågor kring hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Fokus på välmående medarbetare hos MediaAnalys

Enkäter för att utföra jämställdhetsundersökningar

För att skapa en jämställd arbetsplats där alla känner sig respekterade är det en bra…

Enkäter för att utföra jämställdhetsundersökningar

Enkäter för att utvärdera chefer

Att utvärdera chefer är ett bra sätt att få underlag som kan användas till feedback…

Enkäter för att utvärdera chefer

Enkäter för att undersöka den interna kommunikationen

Att undersöka den interna kommunikationen är ett bra sätt att kartlägga hur den egentligen fungerar.…

Enkäter för att undersöka den interna kommunikationen

Enkäter för att kartlägga kompetensutveckling

När medarbetare utvecklar sin kompetens utvecklas också företaget och genom en enkät kan du kartlägga…

Enkäter för att kartlägga kompetensutveckling

Medarbetarrapporten 2010 – vad säger svenska medarbetare?

Medarbetarrapporten 2010 jämfört med 2009 Medarbetarrapporten 2010 visar i generella drag mer optimistiska svar jämfört…

Medarbetarrapporten 2010 – vad säger svenska medarbetare?