Ny teknik blir nya möjligheter för HR-avdelningen

Att rekrytera och behålla duktiga medarbetare är en avgörande konkurrensfaktor för företag i dag. Samtidigt…

Minska personalomsättningen med exitundersökningar

Hur kan man minska personalomsättningen? För att göra det behöver du förstå varför anställda lämnar.…

360° feedback – Det effektiva sättet att hitta styrkor och svagheter

Tänk dig att din arbetsplats är en talangjakt, och dina arbetsuppgifter är ditt framträdande. När…

Medarbetarengagemang - Spelar det verkligen någon roll? 

Ovanstående är en mening som man verkar höra alltför ofta idag. Ett ökat medarbetarengagemang sägs ofta…

"Mina anställda har förtroende för mig som chef." Eller?

Har du koll på hur du använder kundundersökningar och medarbetarenkäter för att förbättra din produkt…

Kompetensutveckling – en investering som lönar sig på flera sätt

En medarbetare uttrycker önskemål om att utveckla sina kunskaper i hur sociala medier kan användas…

Medarbetarengagemang kräver samarbete

Ett företags IT-avdelning har egentligen mycket gemensamt med HR-avdelningen: Målet för båda är att bidra till en god och funktionell arbetsmiljö där medarbetarna trivs och har tillgång till de verktyg och det stöd

Netigates Medarbetarrapport 2014: så tycker 10 000 svenska medarbetare om sina arbetsplatser

Medarbetare runt om i Sverige har generellt en positiv syn på sina arbetsplatser men det finns också en hel del förbättringsområden för företagsledningar runt om i Sverige att ta till sig av. För sjunde året i rad släpper vi Sveriges största aggregerade medarbetarrapport som bygger på resultaten från Netigates medarbetarundersökning 2014. Resultatet är en sammanställning av svaren från ca 10 000 personer fördelade på 80 arbetsplatser runt om i Sverige. Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten här!

Så fungerar Nöjd Medarbetar Index (NMI)

Nöjd Medarbetar Index är ett sätt att få en övergripande uppfattning kring hur nöjda medarbetare är med sin arbetsplats. Metoden bygger på tre frågor som tillsammans är framtagna för att enkelt skådligöra nöjdhet internt på ett sätt som är lätt att mäta och visa upp för medarbetare. Frågorna är framtagna för att de är generella nog att gälla för alla företag och brancher.

Employee Net Promoter Score (eNPS) – vad är det?

Lojala och engagerade medarbetare är entusiastiska över sitt arbete och det påverkar både kollegor och kunder. De lyfter företaget till nya höjder, deras agerande förbättrar kundupplevelser, skapar energi inom organisationen och bidrar med nya förslag till allt från nya produkter och tjänster till processförbättringar. eNPS är en metod för att snabbt och enkelt mäta engagemang och undersöka hur villiga medarbetare är att rekommendera sitt företaget som arbetsplats. I grunden bygger det på en enda fråga, där medarbetarna får svara hur villiga de är att rekommendera företaget som arbetsplats på en skala från noll till tio. eNPS används av allt fler företag, eftersom det är en enkel metod som ger en snabb överblick över tid och möjliggör jämförelser med andra företag.

Netigates Medarbetarrapport 2013 – 7270 svenskar tycker till om sin arbetsplats

För sjätte året i rad har vi nu släppt Sveriges största aggregerade medarbetarrapport som bygger på resultaten från Netigates medarbetarundersökning. Resultatet är en sammanställning av resultaten från de 7270 personer fördelade på 62 arbetsplatser runt om i Sverige som utförde Netigates medarbetarundersökning under 2013. Det sammanställda resultatet utgör dels en möjlighet att jämföra det egna företaget med snittet men är också en bra indikator på vad anställda runt om i Sverige tycker om sin arbetsplats. Rapporten visar bland annat att medarbetare vill att chefer ska bli bättre på kommunikation och synlighet, att yngre medarbetare känner sig understimulerade i sina arbetsuppgifter och att den egna arbetsplatsen går allt längre från den ideala. Läs mer och ladda ner hela rapporten här!

10 tips på hur online enkäter hjälper dig att bli en bättre HR-chef

För att lyckas som HR-chef måste du kunna ditt företag inifrån och ut. Hur den interna kulturen fungerar, hur du får så nöjda medarbetare som möjligt och hur du kan attrahera nya talanger. För att samla denna viktiga information kan du fråga dem var och en personligen. Men det tar tid och hur ärliga kommer de att vara med sina åsikter? Här är våra 10 bästa tips på hur du med enkäter snabbt och enkelt samlar information som hjälper dig att fatta de bästa HR besluten.