Net Promoter Score


Still det ultimate spørsmålet!

Net Promoter Score (NPS) er den beste metoden for å måle kundelojalitet. Enkel og effektiv tilbakemelding – med reell sanntidsinnsikt!

få en gratis testkonto
customer images

Net Promoter Score er basert på det “ultimate spørsmålet”

NETIGATE KUNDETILFREDSHET LØSNINGER

Kraften av NPS er helt enkelt skjult i et enkelt spørsmål; Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale (selskap x) til en venn eller en kollega? Denne banebrytende metoden ble utviklet av Fred Reicheld, Bain & Co. og Satmetrix på 1990-tallet og kan gjennomgås fullstendig i boken: “The Ultimate Question”.

NPS spørsmålet tillater deltakerne å svare på en skala fra 0 – 10, hvor 0 = Ikke sannsynlig i det hele tatt, mens 10 = Meget sannsynlig. Respondentene blir deretter delt inn i tre grupper basert på deres score: Kritikere som gir et score mellom 0 til 6, Passive som gir et score mellom 7 til 8 og Promotører som gir et score mellom 9 til 10. NPS (net promoter score) beregnes deretter ved å trekke Kritiker % fra Promotør %. En positiv NPS (over 0) anses som bra, mens et score over 50 anses som enestående.

Inkluder et Net Promoter Score spørsmål i din kundemålingsstrategi

NETIGATE KUNDETILFREDSHET LØSNINGER

NPS er uten tvil den enkleste metoden for å få en rask og kontinuerlig oversikt over dine kunders lojalitet og tilfredshet. Net Promoter Score metoden tillater deg å sette en konstant målestokk og et mål for dine kunders tilbakemelding. NPS er enkel å forstå og forenkler prosessen med å kommunisere resultatene internt. Gjennom kontinuerlige oppdateringer kan du spore de reelle sanntidsresultatene og til enhver tid holde deg oppdatert vedrørende dine kunders holdninger, uten å måtte analysere resultatene fra en stor undersøkelse.

Naturligvis kan ikke ett enkelt spørsmål gi deg et bilde av flere ulike nivå. Vi anbefaler å stille to til tre spørsmål totalt, og hvis du ønsker dypere informasjon, kan du i tillegg utføre en tradisjonell kundeundersøkelse.

Customer Case Jernia


“Med Netigate kan vi åpne opp en dialog med våre kunder”

+ Kundetilfredshet
+ Netigates NPS-løsning
+ Gratis Customer Case

Les suksesshistorien
Netigate