Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Recorded Webinars

Har du koll på utmaningarna de svenska arbetsgivarna står inför 2023?

19 april 2023, 12:00 - 12:45
Anja Winter
Anja Winter Senior Insight Consultant på Netigate

Medarbetarrapport 2023

I den här videon får du ta del av Netigates senaste medarbetarrapport innehållande insikter, lärdomar och utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför 2023. Att förstå arbetsmarknaden och medarbetarna är nyckeln till att skapa lönsamma och framgångsrika organisationer.

Om Netigates Medarbetarrapport

Varje år tar Netigate fram en medarbetarrapport i syfte att ta tempen på den svenska arbetsmarknaden ur medarbetarnas perspektiv. Resultatet baseras på ett representativt urval av svar från svenska arbetstagare inom en mängd olika branscher. Detta års medarbetarrapport fokuserar på områdena ’Quiet quitting’, oönskat beteende, engagemang, mNPS (manager Net Promoter Score) och eNPS (employee Net Promoter Score).

Som partners till våra kunder arbetar vi på Netigate ständigt med att skapa insikter kring medarbetarengagemang, lojalitet, ambassadörskap och nöjdhet. Medarbetarrapporten lyfter viktiga styrkor och utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika yrkesverksamma grupper.

Ladda ner rapporten här!

Rapportens fokusområden:

  • Engagemang
  • Quiet quitting
  • Oönskat beteende
  • eNPS och mNPS (employee- och manager Net Promoter Score)

Om Anja Winter:

Anja Winter jobbar på Netigate som Senior Insight Consultant med fokus på medarbetarundersökningar. Hon har en bakgrund inom beteendevetenskap och kognitionspsykologi och har arbetat med undersökningar i över 10 år. Anja brinner för att stötta organisationer med att tolka resultat, ge insikter och rekommendationer baserat på data.