sca670

Som et ledd i sitt globale markedsføringsprogram, stiller SCA opp i den verdensomspennende kappseilasen Volvo Ocean Race med en båt der besetningen kun består av kvinner. For å samle kundeinnsikt og finne ut hvordan de besøkende oppfatter SCA og deres tilstedeværelse, gjennomfører de ulike brukerundersøkelser rettet mot flere ulike målgrupper.

Svenske SCA er en ledende aktør innen hygiene- og skogindustri og utvikler og produserer holdbare personlige hygieneprodukter, mykpapir og skogindustriprodukter.

Nina Ekstrand, Brand & Marketing Director Team SCA Ocean Racing

Under etappen mellom Newport og Lisboa klarte jeg å få en prat med Nina Ekstrand, som er Brand & Marketing Director for Team SCA Ocean Racing, for å høre litt mer om hvordan de jobber med kundeinnsikt og tilbakemeldinger fra kunder og allmennhet under Volvo Ocean Race.

sca2670

Nina, fortell hvorfor SCA deltar i Volvo Ocean Race 2014–2015?

SCA produserer og selger produkter over hele verden, og ca. 80 % av kundene våre globalt er kvinner. Med deltakelsen i Volvo Ocean Race ønsker vi å øke kunnskapen om SCA og koplingen til våre kunde- og forbrukervaremerker, som for eksempel Libero, Libresse, TENA og Tork. Vi vil samtidig gjøre det mulig for kvinner å delta i en sammenheng som historisk sett har vært forbeholdt menn.

Volvo Ocean Race stanser på ti såkalte stopovers, der sponsorer og samarbeidspartnere aktiverer kunder og besøkende på ulike måter. På hver stopover har SCA en stand der vi forteller mer om SCA og hvordan våre hygieneprodukter kan støtte mennesker i å leve livet fullt ut.

Kan du gi noen eksempler på hvordan dere jobber med kundeinnsikt og utvikling av tilstedeværelsen under konkurransen?

For å finne ut hvordan våre besøkende oppfatter SCA og vår tilstedeværelse under stoppet, gjennomføres ulike brukerundersøkelser. De besøkende intervjues på stedet, og kunder som er invitert til å delta på rettede eventer får tilsendt en lenke til en B2B-undersøkelse via e-post etter at en stopover er gjennomført. På denne måten får vi verdifulle tilbakemeldinger fra både B2C og B2B og en mulighet til å følge opp viktige KPI-er på en smidig måte. Det gir også overblikk og sammenlignbarhet mellom de ulike stoppene, slik at budskap og kommunikasjon kan justeres ved behov.

På hvilken måte har Netigates plattform for nettundersøkelser hjulpet dere?

Netigate hjelper oss å innhente tilbakemeldinger fra viktige kundegrupper via iPader, nettbrett og e-post. Plattformen støtter også vårt behov for å samle inn synspunkter på flere ulike språk på en enkel måte, noe som gjør det mulig å foreta sammenligninger mellom ulike stopp og over tid. Netigate har også støttet oss når det kommer til spørsmålsformuleringer og gitt anbefalinger om de beste skalamodellene. Vi har fått et verktøy slik at vi raskt kan legge frem og følge opp resultatet fra de ulike stoppene, både fra et B2C- og et B2B-perspektiv. Nå kan vi raskt agere og justere eventuelle problemer, noe som også trigger organisasjonen til å prestere bedre!

Korte fakta Team SCA Ocean Racing Team

Kaptein: Sam Davies

scalons14-rt0383_origina-300l_360

Sam Davies

Besetning: 13

Nasjonaliteter: 6

Gjennomsnittsalder: 33

Race-distanse: 38 739 NM

Antall stopovers: 10 Lengde: 9 måneder

Nettside: teamsca.com

Av Lars Lindberg, Markedssjef Netigate