Norrmejerier

Gabriella Rahm
HR-Specialist
FöretagMed mottot “Gör gott” arbetar Norrmejerier med att årligen förädla drygt 200 miljoner kg norrländsk mjölk till olika mejeriprodukter.
HeadquartersSverige
BranchLivsmedelsframställning

Om Norrmejerier

Med mottot “Gör gott” arbetar Norrmejerier med att årligen förädla drygt 200 miljoner kg norrländsk mjölk till olika mejeriprodukter. Varje år får de cirka 480 medarbetarna, som varit anställda i mer än ett halvår, svara på en medarbetarundersökning.

Strävar efter en hög svarsfrekvens på enkäten

Eftersom Norrmejerier lägger stor vikt vid arbetet med LeanProduction, något de kallar “Ofel”, har de konstruerat enkäten för att även kunna få feedback inom det specifika området. Andra områden som mäts är Psykosocial arbetsmiljö, Engagemang och delaktighet, Kompetens och utveckling, Ledarskap, Likabehandling och Medarbetarsamtal.

“En utmaning för oss har varit att konstruera en enkät som medarbetarna verkligen svarar på. Det innebär att områdena måste vara relevanta, frågorna får inte vara för många och enkäten ska vara enkel att besvara. För att kunna analysera svaren ner på avdelningsnivå har det varit viktigt att få en hög svarsfrekvens. Vid den senaste mätningen hade vi en svarsfrekvens på 86%. – Gabriella Rahm, HR-Specialist på Norrmejerier.”

Undersökningskonsult spar dyrbar tid

Norrmejerier behövde ett flexibelt verktyg där de kunde utforma frågorna själva för att kunna anpassa dem helt efter den egna verksamheten. Till resultatdelen valde de att ta hjälp av Netigates undersökningskonsult Sakarias Fasth.

“Att få hjälp utifrån med att analysera resultatet är tidseffektivt samtidigt som det hjälper oss att säkerställa kvalitén i rapporterna. Det ökar också trovärdigheten för anonymitet aspekten att vi tar in en extern person som analyserar resultatet.”

Tydliga resultat snabbt

Resultatet från medarbetarundersökningarna används på en övergripande nivå för att visa vilka arbetsområden som Norrmejerier behöver fokusera på. Cheferna på de olika avdelningarna får unika rapporter för varje avdelning att arbeta efter.

“Med hjälp av Sakarias får vi snabbt ett tydligt presenterat resultat där vi också ser vad som har förändrats från år till år. I resultatpresentationen tar han fram de röda trådarna på ett bra och övergripande sätt.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.