Roland Flaig RWE

Roland Flaig utsågs till ”Årets mest hälsofrämjande chef 2020” av tidningen chef. Genom kontinuerlig utbildning och fokus på hållbarhet har Roland lyckats skapa en kultur som är både hälsofrämjande och hållbar. Roland fokuserar på friskhet och friskdagar snarare än sjukdagar. Vi på Netigate fick en kort pratstund med Roland för att höra mer om just hans hälsofrämjande arbete. Men även hur han resonerar kring ledarskap och medarbetarskap under den rådande pandemin. 

”Vi har en omvärld som kan upplevas som stressig. Många människor har rätt mycket som de vill orka med vid sidan om arbetet. Den tidigare uppfattningen om att vi måste hålla oss friska för att orka jobba har ändrats till att vi måste jobba på ett sätt som gör att vi orkar med vår fritid”.

Det är med denna utgångspunkt som Roland förklarar att han i sitt arbete bland annat utbildar sina chefer och medarbetare i att bli så hållbara som individer som möjligt. Genom att förse dem med användbara verktyg menar han att de själva i sin tur kan bidra till att fler i deras omgivning även de blir så hållbara som möjligt. Roland förklarar att verksamheten sen länge har valt att lägga fokus på att göra arbetsplatsen till ett ställe som gör personalen frisk.

RWE är ett tyskt energibolag med verksamhet i flera europeiska länder. Roland är VD för den nordiska verksamheten. Det var inom energibranschen som Roland började som personalchef för 11 år sedan och det var även där som arbetet för att förebygga ohälsa började.

”Hållbarhet har alltid varit en del av mitt arbete, både som personalchef och i min nuvarande roll som VD. Nu får jag dessutom chansen att prova på det svenska förhållningssättet till hälsofrämjande arbetsplatser i ett antal andra europeiska länder för att se hur det står sig. Den svenska synen på en hälsofrämjande arbetsplats skiljer sig från andra länder och vi har mycket att bidra med, men också mycket att lära från andra länder”.

När det kommer till konkreta aktiviteter och tips för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats delar Roland in detta i två delar: fysisk hälsa och psykisk hälsa.

Fysisk hälsa innebär att se till att medarbetarna får möjlighet att hålla sig i rimlig fysisk form, exempelvis genom att förse alla med gymkort, gemensamma aktiviteter eller kontorsgym. Vad gäller den psykiska hälsan trycker Roland på ledarskapets betydelse på arbetsplatsen.

Under Rolands ledning har man inom RWE:s nordiska verksamhet tagit fram ett program man kallar för ”hållbart ledarskap”, den utgår ifrån Kasam-modellen. Modellen utgår från frågan ”Varför är vi friska” istället för ”Varför är vår sjukfrånvaro hög”.

”När det handlar om ledarskap och medarbetarskap så har vi alltid jobbat med att bilda och se till att våra chefer är personer som har koll på mer än endast deras egen arbetsuppgift. Vi ser också till att cheferna får verktyg för att kunna förstå sig själva i förhållande till hållbarhet. På så sätt kan de i nästa steg även stötta sina medarbetare.”

Att aktivt arbeta för att säkerställa en frisk arbetsplats kan tänkas vara svårt att påverka under rådande pandemi. Att upprätthålla en hälsofrämjande arbetsplats under svåra omständigheter som nu, under utbrottet av COVID-19, är såklart en utmaning även för Roland och hans team. Men som han konstaterar behövs energi- och elförsörjningen som vanligt, inte minst till sjukhusen. Trots att det mycket är business as usual har även Roland och hans team vidtagit åtgärder för att skydda personalen.

”Det är såklart viktigt att skapa och se mening i det arbete vi utför dagligen, vilket kanske är lättare i just vår bransch där vi har en avgörande roll i den hållbara energiomställningen. När det gäller det praktiska så arbetar de som normalt jobbar på kontor i största möjliga möjlighet hemifrån. Sen har vi även verksamhet i fält, där har vi upprättat fasta team om två personer för att på så sätt minska sociala kontakter i arbetet. Den strategin har vi i hela Europa och den har fungerat väl.”

Roland fortsätter och berättar att även om en del av servicen av anläggningar går att göra hemifrån är det långt ifrån allt. Därför har de valt att jobba enligt en så kallad isoleringsstrategi. Det innebär att team om två personer jobbar ihop och vidhåller social distansering.

”Vi ser helt enkelt till att hitta lösningar som följer myndigheternas rekommendationer”.

För att säkerställa personalens mående, både i fält och på hemmakontoren har cheferna fått ett stort ansvar och har en tät kontakt med sina team. De digitala lösningarna har fått stor plats och har till och med gett en tätare kontakt med medarbetare och chefer emellan än vanligt.

”Jag skulle säga att nu har vi mer koll på varandra än innan utbrottet”.

3 tips från Roland när det kommer till att skapa en hälsofrämjande kultur

  • Fokus på fysisk aktivitet. RWE:s arbetsplats är utrustade med gå-band och annan utrustning för att locka medarbetare till fysisk aktivitet.
  • Utbilda chefer och medarbetare i hur man blir bättre på att få sin energi att räcka till, att bli hållbar
  • Lär känna dig själv och dina värderingar och lev efter dem. Var dig själv!