Med nöjda medarbetare följer oftast nöjda och glada kunder. Det märks tydligt att dina anställda inte är rätt personer för din organisation om de inte är engagerade eller tar ansvar för sina arbeten. Med det följer att de inte heller kommer att försöka förbättra verksamheten. Eller ännu värre, deras brist på engagemang kan kosta dig potentiella affärsmöjligheter och intäkter.

När det amerikanska researchföretaget Gallup mätte medborgarnas engagemang i USA fann de att över 70 % av heltidsanställda svarade att de inte var engagerade i sina dagliga arbeten eller företagets utveckling. Ett skrämmande antal!

Mät och förbättra medarbetarengagemanget hos dina anställda

Vet du om dina anställda känner sig engagerade i sina arbeten och i ditt företag eller tillhör de denna stora grupp av oengagerade medarbetare? För att få svaret på denna fråga och kunna förstå vilken grad av engagemang dina anställda har, behöver du genomföra mätningar och analysera informationen. Innan du tar dig an detta är det bra att ha en grundförståelse för vad som faktiskt definierar en engagerad anställd. Enligt Gallups finns det tre olika typer av anställda:

1) Engagerade – De anställda som brinner för sina arbeten och är lojala mot arbetsgivaren. Personerna i denna grupp är engagerade och vill aktivt hjälpa organisationen att utvecklas.

2) Inte Engagerade – Dessa anställda går igenom varje arbetsdag utan passion eller energi och har förvandlat sina arbeten till enformiga rutiner och är inte engagerade i sin arbetsgivares vision och mål.

3) Aktivt Urkopplad – Dessa anställda visar aktivt missnöje med arbetsuppgifter och mot företaget i dess helhet genom att underminera företagets framgång.

Åsikter hjälper dig att förstå och förbättra medarbetarengagemang

Ett bra förstasteg är att skapa en bild, och det är naturligtvis även applicerbart på medarbetarnas engagemang. Den vanligaste metoden för att mäta en medarbetares engagemang är att rakt ut fråga vad de egentligen tycker om sina jobb, sin arbetsgivare och företaget som helhet.

Medarbetarundersökningen kan bestå av informella intervjuer eller av företagsövergripande undersökningar som genomförs antingen internt eller av en oberoende tredjepartsleverantör. Det finns inget rätt eller fel utförande här då det är upp till dig vilken metod du föredrar.

Däremot ligger stor vikt i att ställa de rätta frågorna så att du kan förstå dina medarbetares nivå av engagemang när du mäter den. Med rätt frågor kan du sedan enkelt ta reda på vad dina anställda inte uppskattar med er organisation, var deras missnöjdhet kommer ifrån samt vad det är som faktiskt engagerar dina anställda och uppmuntrar dem till att göra ett bra jobb. Du kan därefter börja förbättra de områden som behöver ändras och använda den tillgängliga informationen till att göra en stor skillnad för din personal. Du kommer att märka en ökad nivå av engagemang och med nöjda medarbetare kommer ditt företag lättare få nöjda kunder.
En riktig win-win!