Kundserviceenkät


Förbättra din kundservice med Netigate

Vikten av bra kundservice är de flesta organisationer väl medvetna om. Men mäter du kundservicen så att du vet hur du ska förbättra den?

prova kostnadsfritt
customer images

Hur kundserviceenkäter kan hjälpa ditt företag

NETIGATE KUNDUNDERSÖKNINGAR

Genom att göra en kundserviceundersökning får du reda på kundernas åsikter, om de fått svar på sina frågor när de kontaktat företagets kundservice, om svarstiden var godtagbar och om de har några synpunkter om kundservicepersonalens utbildning och kompetens.

Om du frågar kunderna vad de tycker om företagets kundservice får du inte bara relevant information och feedback –  det ger också kunderna möjlighet att hjälpa dig att förbättra era processer kring kundservice. I en tid där de flesta har tillgång till internet förväntar sig dina kunder att ditt företag har snabb svarstid. Om kunderna inte är nöjda med svarstiden vill du antagligen hellre ta del av den typen av feedback i en kundserviceenkät än att läsa om det i ett offentligt inlägg i sociala medier.

Så kommer du igång med att förbättra er kundservice

NETIGATE KUNDUNDERSÖKNINGAR

Vår färdiga enkät för kundservice innehåller en uppsättning färdiga frågor som våra erfarna forskningskonsulter har arbetat fram. Den innehåller det de flesta företag vill ha reda på från en kundserviceundersökning. Kundserviceenkäten hjälper dig att komma igång direkt, och frågorna kan givetvis anpassas så att de uppfyller din organisations specifika behov.

Blogg artikel


Kort om vad kvalitén på kundservicen betyder för ditt företag

+ Identifiera kundservicens betydelse
+ Förbättra kundserviceupplevelsen
+ Minska kundbortfallet

Läs artikel
Netigate